Pagina opties

Groter

Hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking (Wmo)

 • Wat is het?

  Kunt u door een ziekte, een beperking of ouderdom niet meer alles zelf doen? Dan kunt u zich melden bij de gemeente. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. Soms betekent dit dat u zelf probeert iets te veranderen in uw situatie. In andere gevallen geeft de gemeente u gerichte hulp.

  De hulp is erop gericht dat u zoveel mogelijk zelf kunt blijven doen. Denk aan:

  • zelf uw huishouden doen
  • verplaatsen in en om uw woning
  • verplaatsen in uw omgeving met een vervoermiddel
  • normaal gebruikmaken van uw woning
  • andere mensen ontmoeten

  Wilt u hulp van de gemeente? Zie beneden hoe u zich kunt melden bij de gemeente.

  Voor meer informatie, kijk op de Kerkrade Wijzer

  Voor spoedeisende hulp, kijk op de pagina van de KerkradeWijzer

 • Interne contactpersonen

  in eerste instantie de Wmo-consulenten

  https://joep.kerkrade.nl/Search?p=1&type=19&q=wmo

  Daarnaast de kwaliteitsmedewerkers of beleidsmedewerkers Wmo

 • Hoe werkt het?

  Als u zich meldt bij de gemeente Kerkrade, neemt een Wmo-consulent contact met u op om het probleem met u te bespreken. Zo mogelijk krijgt u direct een antwoord op uw vraag of een geschikte oplossing.

  Indien het niet mogelijk is direct antwoord te geven op uw hulpvraag of een nader onderzoek nodig is, dan vindt er een aanvullend gesprek plaats. U bespreekt met de Wmo-consulent wat uw problemen zijn en wat u zelf nog kunt. En wat u nog kunt met hulp van andere mensen. Samen kijkt u of er een "algemene voorziening" is waarmee u geholpen bent. Dit is een gemakkelijke oplossing waar u tijdelijk gebruik van maakt. Als het nodig is, regelt de gemeente voor u een persoonlijke oplossing vanuit de Wmo: een "maatwerkvoorziening".

  Een maatwerkvoorziening kan zijn:

  • hulp in het huishouden
  • een rolstoel of een aanpassing aan uw rolstoel
  • collectief vervoer, een scootmobiel of een aanpassing aan uw auto
  • hulpmiddelen of aanpassingen in uw woning
  • begeleiding
  • dagactiviteit
  • opvang
  • beschermd wonen

  De gemeente kan u ook een geldbedrag geven. U kunt de hulp die u nodig hebt dan zelf betalen.

  Voor een Wmo-voorziening is een eigen bijdrage verschuldigd. U betaalt nooit meer dan de kostprijs (incl. onderhoudscontracten). Die wordt vastgesteld en geïnd door het CAK. Uw eigen bijdrage bedraagt in 2022 maximaal € 19,00 per maand. Dit is afhankelijk van uw leeftijd en leefsituatie. U kunt meer informatie vinden op www.hetcak.nl.

 • Direct regelen

  Online melden

  Als online melden niet lukt, dan kunt u:

  • dit formulier printen, invullen en afgeven bij of opsturen naar de gemeente (pdf, 40 kB);
  • of bellen met de gemeente via 14 045; op maandag t/m vrijdag, van 8:30 - 12:00 uur;
  • of binnenlopen in een van de wijkpunten.

  Heeft u hulp nodig bij het invullen van de melding?

  U kunt dan kiezen voor iemand die u goed kent.

  Is er niemand die u kan helpen? Schakel dan een Meedenker in. Een meedenker is iemand die met je mee denkt en die je helpt om je vragen helder te krijgen.

  Voor hulp bij het kiezen van de juiste meedenker kun je bellen met (06) 28 29 29 21

  Dit nummer is maandag t/m vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 11.00 uur
  Buiten deze tijden kun je je naam en telefoonnummer inspreken om teruggebeld te worden.

 • Hoe lang duurt het?

  Nadat wij uw melding hebben ontvangen doet de gemeente een onderzoek. We nemen telefonisch contact op.
  Als het nodig is, maken we een afspraak voor een gesprek. We proberen dit onderzoek binnen 6 weken klaar te hebben.

 • Bevoegd gezag

  gemeente